ข่าวสารและกิจกรรม

• ด่วน! รับสมัครผู้ร่วมงาน  อ่านต่อ +
• MINI NEWS_62

                โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรมปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับหลักสูตร MINI-CE และ EE  ทั้ง 2 หลักสูตร....

 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 อ่านต่อ +
•  หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 4 หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  อ่านต่อ +
• ด่วน! รับสมัครร่วมทีมตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน  อ่านต่อ +
• MINI-EE_2562 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์(MINI-EE)  ประจำปี 2562
 
    สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 อ่านต่อ +
• MINI NEWS โครงการมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 16
 
เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 ท่านเท่านั้น

สมัครพร้อมโอนเงินก่อนมีสิทธิก่อน
ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินพิเศษ
ท่านละ 39,000 บาทจากราคาปาติ 42,000 บาท 
 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 
 
 
 อ่านต่อ +