ข่าวสารและกิจกรรม

• เปิดรับสมัครเข้าอบรม เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร

แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
• โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรมราคาปกติท่านละ39,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
• รับสมัครงาน              ด้วยโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........
 
 
 อ่านต่อ +
• MINI-EE_2560 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)  ประจำปี 2560  สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 
 อ่านต่อ +
• MINI NEWS โครงการมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น
สมัครพร้อมโอนเงินก่อนมีสิทธิก่อน ส่งใบสมัครพร้อมดอนเงินพิเศาท่านละ 39,000 บาทจากราคาปาติ 42,000 บาท 
 
 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
• MINI-CE_2561  อ่านต่อ +