ข่าวสารและกิจกรรม

• ด่วน! รับสมัครผู้ร่วมงาน


           
                   Download ใบสมัครได้ที่ www.mini-eng.com  และส่งใบสมัครไปที่.E-mail. Address: mini.eng_training@hotmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” ไปที่โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรม ชั้น ๕  เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย๔  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๘๘๙ ๒๑๓๘ ต่อ ๖๕๑๑ / ๐๘๐-๒๖๒๖๗๘๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                 สามารถสมัครเข้าร่วมทีมหรือส่งรายละเอียดมาได้ทางอีเมล์ mini.eng_training@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 080-2626780 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป