ข่าวสารและกิจกรรม

• MINI NEWS_62

                โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรมปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับหลักสูตร MINI-CE และ EE เปิดอบรมในวันที่ 14 ธ.ค. 62 – 1 มี.ค. 63    ทั้ง 2 หลักสูตร ดังนี้

 

- หลักสูตร ปฏิบัติการ-งานก่อสร้าง (Workshop-CE)

 
 
 

- หลักสูตร ปฏิบัติการ-ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Workshop-EE)

 
 
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป!! โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่งใบสมัคร มาที่ E-mail : aor.mini_training@hotmail.com / mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780