ข่าวสารและกิจกรรม

• รับสมัครอบรม หลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร
"พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน

 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับ ที่ 2
พ.ศ. 2550

2. เพื่อจัดอบรมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน 

3.เพื่อจัดอบรมคณะผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน องค์กร (Internal Audit)

4เพื่อนำส่งผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแก่กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

------------      สมัครได้แล้ววันนี้ !! พิเศษ 3,900 บาท/ท่าน      ------------

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ http://www.mini-eng.com/download.php

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร 

2. สำเนาบัตรประชาชม 

3. สลิปโอน

 แล้วส่ง E-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 

 
ติดต่อประสานงาน : คุณอ้อ/คุณแอล

โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780