ข่าวสารและกิจกรรม

• โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา  (Mini-CE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (Mini-EE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN)
จัดโปรโมชั่นพิเศษ! เปิดลงทะเบียน ราคาปกติ 42,000 ฿ ช่วง Early Bird 39,000 บาท (จำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น )
 สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ http://www.mini-eng.com/download.php แล้วส่ง E-mail +สลิปโอนเงินมาที่  mini.eng_training@hotmail.com 
ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
Line ID : mini-eng