ข่าวสารและกิจกรรม

•  หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 4 หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา  (Mini-CE) yes

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Mini-EE) yes

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN) yes

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (Mini-ME) yes
 

 

จัดโปรโมชั่นพิเศษ!
เปิดลงทะเบียน ราคาปกติ 42,000 ฿ ช่วง Early Bird 39,000 บาท (จำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น )
 สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่านสมัครเป็นกลุ่ม 3 ท่านขึ้นไป,ศิษย์เก่ามหิดล หรือโครงการมินิ-วิศวกรรมท่านละ 35,000 บาท 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร+รูปถ่าย

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3. สลิปโอน
 
แล้วส่ง E-mail มาที่ aor.mini_training@hotmail.com /  mini.eng_training@hotmail.com 

ติดต่อประสานงาน : คุณอ้อ /คุณแพรว

บอร์ติดต่อ           :  (02) 889-2225/2138 Ext. 6511, (080) 262-6780

Line ID                :  MINI-ENG