ข่าวสารและกิจกรรม

• ด่วน!.............รับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย 1 ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
โครงการมินิ-วิศวกรรม อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 502 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 9.00-16.00 น.ในวันราชการ.หรือDownload ใบสมัครได้ที่ www.mini-eng.com  >> ใบสมัครงาน_รวมงานกับโครงการฯ  และส่งใบสมัครไปที่.E-mail. Address: supachai.pai@mahidol.ac.th  หรือส่งทางไปรษณีย์
โดยวงเล็บมุมซองสมัครงาน” ไปที่โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรม ชั้น 5  เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย4  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-6252098 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป