ข่าวสารและกิจกรรม

MINI NEWS โครงการมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น
สมัครพร้อมโอนเงินก่อนมีสิทธิก่อน ส่งใบสมัครพร้อมดอนเงินพิเศาท่านละ 39,000 บาทจากราคาปาติ 42,000 บาท 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  « 2 3 4

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2561
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมหลักสูตรโยธา ไฟฟ้าและพลังงาน  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)             ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี61 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »