ข่าวสารและกิจกรรม

หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 4 หลักสูตร สมัครได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป โครงการมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา  (Mini-CE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (Mini-EE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-ME)

 
ราคาปกติท่านละ39,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
ด่วน!.............รับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย 1 ตำแหน่ง            
 

                                 รับสมัครด่วน!

 
 

     โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                     มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........

 

                           "ผู้ช่วยงานวิจัย"  1 ตำแหน่ง

 

 คุณสมบัติ : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

                      หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

                           


 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 3 »

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2561
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมหลักสูตรโยธา ไฟฟ้า พลังงาน และเครื่องกล  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี61 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »