ข่าวสารและกิจกรรม

ด่วน!.............รับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย 1 ตำแหน่ง                                  รับสมัครด่วน!
 
 

     โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                     มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........

 

                           "ผู้ช่วยงานวิจัย"  1 ตำแหน่ง

 

 คุณสมบัติ : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

                      หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
MINI-EE_2562 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์(MINI-EE)  ประจำปี 2562
 
    สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 3 »

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2562  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมหลักสูตรโยธา,ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,พลังงาน และเครื่องกล  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (MINI-EE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี61 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »