ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าอบรม เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร

แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรมราคาปกติท่านละ39,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2561
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมหลักสูตรโยธา ไฟฟ้าและพลังงาน  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)             ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี61 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานประจำปี  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
งานวิจัยและพัฒนา (Research and development)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 3