ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1.ผู้ช่วยงานวิจัย  ปริญญาตรีวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขา ที่สนใจงานโครงการฯ
 
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1.ผู้ช่วยงานวิจัย  ปริญญาตรีวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขา ที่สนใจงานโครงการฯ
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครอบรม หลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร

"พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)"

หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 1 อบรม 13 มิถุนายน 2561 

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Speak English all Day             ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาคมโลก..........
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  « 2 3

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »