ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครอบรม หลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร

"พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)"

หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 1 อบรม 13 มิถุนายน 2561 

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 4 หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โครงการมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา  (Mini-CE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Mini-EE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (Mini-ME)

 
ราคาปกติท่านละ42,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน สมัครเป็นกลุ่ม  3 ท่านขึ้นไป ,ศิษย์เก่ามหิดลหรือโครงการมินิ-วิศวกรรม ท่านละ 35,000 บาท 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Speak English all Day             ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาคมโลก..........
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  « 2 3

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »