ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าอบรม เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร

แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรมราคาปกติท่านละ39,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Speak English all Day             ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาคมโลก..........
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  « 2 3

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »