ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน              ด้วยโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
MINI-EE รุ่น 10 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 10 เริ่มอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2560  สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Speak English all Day หลักการและเหตุผล
            ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาคมโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด และยังถูกกำหนดให้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียน ...
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)             ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการอบรม 2559  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน                      โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เปิดอบรมหลักสูตร การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน (Renewable Energy used in the Factory) .........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี59 ในระบบการจัดการพลังงาน  
ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »