ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน              ด้วยโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
MINI-EE_2560 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)  ประจำปี 2560  สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม 2560  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมการจัดการพลังงาน (MINI-EN)                ตามที่ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน.......
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)             ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)                        ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก.............
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี60 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »